DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 02/12/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN TUẤN ANH 05/05/1993 B1
2 HUỲNH THỊ THÚY AN 12/05/1986 B1
3 VÕ THÁI AN 22/01/1995 B1
4 ĐẶNG THỊ THÚY AN 18/04/1980 B1
5 VŨ PHAN LÂM ANH 31/08/2001 B1
6 LÊ NGỌC BÉ BA 01/01/1976 C
7 NGUYỄN PHONG GIA BẢO 14/05/2002 B2
8 XA GIA BỘI 21/04/1990 B1
9 ĐÀO NGỌC CHẤN 13/05/1988 C
10 TRƯƠNG NGUYỄN QUẾ CHI 22/06/1980 B1
11 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 25/08/1993 B1
12 NGUYỄN MINH CHÍ 24/04/1997 C
13 PHẠM QUYẾT CHIẾN 04/12/1981 B2
14 TRẦN NAM CHINH 04/07/2000 C
15 NGUYỄN SỸ CHỨC 11/03/1996 B2
16 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 03/04/1980 B2
17 LÂM CHÍ CƯỜNG 01/01/2001 C
18 ĐÀO DUY ĐẠI 15/10/1993 C
19 TRỊNH THỊ THẢO ĐAN 28/01/2004 B1
20 ĐỖ THÀNH ĐẠT 01/03/2001 C
21 NGUYỄN THỊ DIỄM 06/06/1985 B1
22 NGUYỄN TIẾN ĐIỀN 18/07/2001 B2
23 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 16/07/1985 B1
24 NGUYỄN ĐINH NGỌC DUNG 06/05/1992 B1
25 HOÀNG MINH DŨNG 13/06/1994 B2
26 LÊ THIỆN TRÍ DŨNG 02/04/1988 B2
27 NGUYỄN NGỌC ĐƯỢC 02/04/1994 C
28 NGUYỄN QUANG DUY 28/02/2001 B1
29 NGUYỄN HOÀNG DUY 23/08/1997 B2
30 NGUYỄN XUÂN DUY 02/09/2000 C
31 BÙI THỤC DUYÊN 20/11/1996 B2
32 VÕ THỊ CHI EM 01/01/1986 B2
33 TRẦN HƯƠNG GIANG 14/11/2003 B1
34 NGUYỄN VĂN HẢI 20/07/1984 B2
35 LÝ HIỆP HÀO 11/11/1993 B1
36 DOÃN ĐẮC HÀO 15/11/1990 C
37 NGUYỄN TRUNG HIẾU 20/04/1999 B2
38 NGUYỄN THÀNH HIẾU 12/02/1989 C
39 NGUYỄN THÀNH HIẾU 17/09/1997 B2
40 TRẦN THANH HIẾU 20/12/1992 B2
41 PHẠM THỊ HOA 20/10/1987 B2
42 NGUYỄN THỊ HÒA 29/01/1988 B2
43 CAO VĂN HÒA 05/01/1990 B2
44 TRẦN XUÂN HÒA 20/10/1973 B2
45 HUỲNH NGỌC THÁI HÒA 24/01/1981 B2
46 NGUYỄN PHƯỚC HÒA 21/12/1999 B2
47 NGUYỄN HUỲNH HOAN 16/07/1999 C
48 ĐÀO HUY HOÀNG 08/11/1985 B2
49 CHUNG DIỆU HOÀNH 12/06/1990 B2
50 NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG 22/11/1985 B2
51 LÊ THANH HỒNG 01/01/1975 C
52 LÊ NGUYỄN HÙNG 14/02/1984 C
53 LÊ QUANG HÙNG 15/07/1972 C
54 LÊ THỊ HƯƠNG 20/11/1982 B1
55 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 07/05/1995 B2
56 PHAN THỊ NGUYÊN HƯƠNG 21/09/1977 B1
57 LƯU THỊ QUỲNH HƯƠNG 24/02/1989 B2
58 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 21/02/1985 B1
59 TRẦN ĐỨC HUY 01/12/2001 B2
60 BÙI HOÀNG TUẤN HUY 21/04/1997 B2
61 NGUYỄN HOÀNG HUY 04/04/1988 C
62 TRẦN QUANG KHẢI 20/06/1999 C
63 NGUYỄN HOÀNG KHANG 12/06/1997 C
64 HUỲNH GIA KHÁNH 07/09/1996 B2
65 TRẦN NINH KHÁNH 10/04/1978 B2
66 TRƯƠNG THỊ MỸ KHOA 10/11/1981 B1
67 PHẠM NHẬT KHƯƠN 07/01/1997 C
68 TRẦN LỆ KHƯƠNG 26/09/1988 B2
69 HỒ MINH KHƯƠNG 16/12/1980 B2
70 PHẠM TUẤN KIỆT 06/02/2001 B2
71 XA GIA LỆ 12/09/1985 B1
72 TRẦN THỊ DIỆU LINH 26/06/1988 B2
73 NGUYỄN THỊ THU LOAN 22/09/1969 B2
74 BÙI VĂN LỘC 23/04/1988 B2
75 LƯU VẠN LỘC 11/11/1989 C
76 BÙI ĐỨC LỢI 27/04/1984 C
77 HUỲNH NGỌC LUÂN 20/04/2002 B2
78 NGUYỄN THỊ HUỲNH LÝ 25/01/1993 B1
79 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 08/08/1995 B2
80 HUỲNH ANH MINH 06/12/1993 B2
81 PHAN ĐINH THANH MY 08/01/1990 B1
82 NGUYỄN THỊ MY 08/09/1996 B1
83 PHẠM HOÀNG NAM 01/01/1984 C
84 NGUYỄN KHẮC NGOAN 10/01/1989 C
85 HUỲNH THỊ HỒNG NGỌC 18/02/1988 B1
86 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 27/12/1986 C
87 TRƯƠNG THỊ KIM NGUYÊN 12/04/1986 B2
88 PHAN THỊ THẢO NGUYÊN 06/02/1998 B2
89 NGUYỄN HỒNG NHẠN 25/06/1997 C
90 VŨ YẾN NHI 03/08/1992 B1
91 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG 05/06/2001 B1
92 NGUYỄN MINH NHỰT 14/07/1992 C
93 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 20/07/1981 B1
94 ĐẶNG VĂN PHO 25/07/1982 B2
95 HỒ THANH PHONG 15/07/1982 B2
96 LÊ ĐỨC PHONG 27/01/2001 B2
97 LÝ HOÀI PHONG 19/03/1986 C
98 LÊ QUANG PHÚC 14/10/1988 B2
99 TRẦN NGUYỄN PHÚC 19/08/1983 B2
100 LÂM TÚ PHỤNG 11/09/1987 B2
101 LÊ THÀNH PHƯƠNG 16/01/1993 B2
102 PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG 08/11/1993 B1
103 HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG 30/08/1995 B2
104 TRẦN THANH QUÂN 01/06/1989 B2
105 DƯƠNG VĂN QUỐC 02/02/1999 C
106 LỮ THỊ KIM QUY 08/06/1987 B2
107 TRẦN NHẬT SANG 05/02/1994 B1
108 LÊ THANH SANG 03/06/1989 C
109 NGUYỄN NGỌC XUÂN SANG 26/01/1995 B2
110 THẾ SƠN 01/01/1978 B2
111 BÙI MINH SƠN 27/08/1984 B2
112 ĐẶNG VŨ TÂM 06/10/1987 C
113 ĐẶNG NHẬT TÂN 27/08/1998 C
114 NGUYỄN VĂN TẤN 24/06/1986 C
115 NGUYỄN VĂN THÁI 01/08/1998 B2
116 TRẦN THỊ THẮM 22/11/1986 B1
117 PHẠM VĂN THẮNG 01/06/1999 B2
118 NGUYỄN ĐẮC ĐOÀN THẮNG 14/06/1996 B2
119 NGUYỄN TẤN THẮNG 07/03/1999 C
120 TRẦN VĂN HOÀI THANH 01/01/1986 C
121 VÕ KIM THANH 15/05/1995 B2
122 LÊ TUẤN THANH 18/03/1995 C
123 DƯƠNG NGỌC THANH 24/01/1980 B2
124 TRẦN PHƯỚC THANH 06/05/1985 B2
125 HỒ NGỌC PHƯƠNG THANH 30/06/1993 B1
126 ĐINH VĂN THÀNH 12/04/1993 B2
127 VŨ PHƯƠNG THẢO 18/03/1984 B1
128 LÊ NGUYỄN THU THẢO 20/05/1999 B1
129 PHAN THỊ XUÂN THẢO 28/03/1982 B2
130 NGUYỄN HOÀNG PHÚC THỊNH 23/11/1997 C
131 DƯƠNG HOÀI HƯNG THỊNH 18/01/1996 C
132 NGUYỄN HỮU THỌ 06/01/1979 B2
133 BÙI THỊ THOA 20/01/1989 B1
134 NGUYỄN VĂN THUẬN 17/10/1991 B2
135 TRẦN HẠNH THƯƠNG 05/01/1992 B1
136 PHẠM THỊ MAI THUY 24/03/1993 B1
137 NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY 22/12/1988 B2
138 TRƯƠNG VĨNH NGUYÊN THY 20/06/1988 B2
139 NGUYỄN VŨ THỦY TIÊN 18/03/1983 B2
140 LÊ VĂN TIÊN 20/03/1989 C
141 TRẦN THỊ TỐ TIÊN 04/04/1980 B2
142 NGUYỄN TRỌNG TÍN 12/03/2000 C
143 HUỲNH ANH TOÀN 30/09/2001 B2
144 HUỲNH THỊ XUÂN TRANH 15/03/1991 B2
145 PHAN LÊ DIỄM TRINH 01/08/1992 B2
146 PHẠM DUYÊN TRỌN 25/08/1989 C
147 TRẦN LÊ TRỌNG 10/01/1993 B1
148 NGUYỄN THỊ TRÚC 16/01/1990 B1
149 TRẦN THỊ NGỌC TRÚC 20/05/1986 B2
150 NGUYỄN CHÍ TRUNG 02/02/1993 B2
151 LÊ TUẤN TRUNG 12/08/2000 B2
152 TRẦN NAM TRUNG 22/07/1998 B2
153 TRẦN HOÀNG TUÂN 17/03/1985 C
154 NGUYỄN VĂN TUẤN 20/06/1982 B2
155 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 18/01/1976 B1
156 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 07/02/1989 B1
157 NGUYỄN VĂN VĨ 25/02/1982 B1
158 VÕ PHÁT VIỆT 01/07/1983 B2
159 ĐỖ KIM XUYÊN 12/11/1956 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây