DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 02/10/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 LÊ THÙY AN 24/04/1990 B1
2 HUỲNH TRỌNG ÂN 20/05/1991 B2
3 VŨ MINH ANH 09/11/2001 B2
4 MAI THỊ VÂN ANH 15/02/1997 B1
5 HOÀNG NGỌC ANH 21/08/1974 B2
6 TRẦN TUẤN ANH 07/02/1989 B2
7 LÊ HẢI BẰNG 05/04/1985 B2
8 LÊ THANH BÌNH 26/09/2000 C
9 PHẠM VĂN BƯỚC 01/01/1987 B2
10 BÙI MINH CHÂU 15/11/1990 B2
11 PHẠM NGUYỄN UYÊN CHI 21/07/2003 B2
12 NGUYỄN VĂN CÔNG 27/12/1982 B2
13 HÀ NGỌC HOA ĐĂNG 10/09/2002 B1
14 VÕ TẤN ĐẠT 02/09/1987 B1
15 NGUYỄN HOÀNG DINH 24/09/2004 B2
16 NGUYỄN BÁ ĐOÀN 04/02/1990 C
17 LÊ THỊ MAI DUNG 01/06/1992 B2
18 NGUYỄN MẠNH DŨNG 01/01/1992 C
19 VŨ QUANG DƯỠNG 02/09/1994 B2
20 HÀ XUÂN DUY 24/02/1994 B2
21 NGUYỄN PHAN KHÁNH DUY 07/11/1996 B2
22 ĐỖ THỊ DUYÊN 02/10/1992 B1
23 BÙI NGỌC AN DUYÊN 10/03/2001 B2
24 ĐỖ KIM DUYÊN 22/01/1995 B2
25 TRƯƠNG VĂN LANH EM 26/02/1988 C
26 ĐINH TRƯỜNG GIANG 15/09/1985 C
27 TRẦN THỊ THU HÀ 02/11/1995 B1
28 LÊ ĐỨC HẢI 04/02/1990 B2
29 PHAN HOÀNG HẢI 06/12/1994 B2
30 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 09/08/1982 B2
31 NGUYỄN HOÀNG HÂN 04/11/1991 C
32 NGUYỄN VĨNH HẬN 02/06/1980 B2
33 ĐOÀN VĂN HIỆP 12/03/1986 B1
34 PHẠM VĂN HIẾU 01/01/1994 B2
35 VŨ THỊ HIỆU 08/10/1988 B1
36 LÊ TUYẾT HOA 13/05/1997 B2
37 NGUYỄN THỊ HÒA 02/05/1998 B1
38 ĐẶNG ĐỨC HÒA 16/01/1995 B2
39 VŨ HOÀNG 12/11/1986 B1
40 PHẠM VIẾT HOÀNG 06/03/1993 B2
41 LÊ MINH HỒNG 07/03/1987 B2
42 ĐÀO QUANG HỢP 05/06/1970 C
43 TRƯƠNG QUỐC HUÊ 30/03/1988 B2
44 TRƯƠNG MINH HÙM 04/11/1986 B1
45 NGUYỄN MINH HÙNG 11/07/1994 B2
46 BÙI CHÍ HÙNG 13/12/1982 B2
47 NGUYỄN QUỐC HƯNG 20/11/1988 B2
48 LÊ ĐỨC HUY 28/09/1992 B1
49 NGUYỄN VĂN HUY 10/09/1993 B1
50 CAO HUỲNH THANH HUY 30/09/1992 B2
51 HỒ HỮU HUY 01/12/1984 B2
52 PHẠM ĐỨC HUY 02/03/2001 B1
53 LƯU THANH HUYỀN 28/03/1996 B1
54 TRẦN THÁI KHẮC 09/10/1987 B2
55 NGUYỄN VÕ ĐÌNH KHANG 03/10/2001 B2
56 NGUYỄN MINH KHANG 28/08/1994 C
57 VÕ ĐOÀN CÔNG KHANH 28/02/1988 B2
58 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 03/09/2001 B2
59 TRẦN QUỐC KHÁNH 19/04/1986 B2
60 VŨ ĐĂNG KHOA 14/03/1995 B1
61 ĐOÀN TUẤN KHOA 04/08/2000 C
62 TRỊNH HOÀNG KIM 24/08/1988 B2
63 NGUYỄN PHƯƠNG LAM 20/04/1977 B1
64 ĐINH QUANG LÂM 02/12/1993 B1
65 CAO THỊ NGỌC LÀNH 19/06/1989 B1
66 TRẦN MINH LIÊM 30/11/1992 B2
67 NGUYỄN THANH LIÊM 30/06/1997 C
68 TRẦN THỊ KIM LIÊN 02/12/1990 B2
69 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 25/09/1977 B2
70 TRƯƠNG PHÚ LỘC 11/03/2001 C
71 TRƯƠNG HỮU LỘC 24/01/2004 B2
72 TRẦN NGUYỄN MINH LUÂN 29/05/1986 B1
73 ĐẶNG TẤN LỰC 01/01/2002 C
74 ĐẶNG VĂN LÝ 31/07/1985 C
75 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 01/02/2002 B1
76 TRẦN THỊ NGỌC MAI 06/04/1996 B1
77 NGUYỄN MAI 30/05/1992 B2
78 TRẦN THỊ KIM NA 14/08/1986 B1
79 NGUYỄN VĂN NAM 01/09/1998 C
80 HUỲNH VIỆT NAM 20/08/1992 B2
81 THÁI KIM NGÂN 12/10/2003 B1
82 TRẦN THỊ ĐÔNG NGHI 24/12/1991 B1
83 PHẠM HỮU NGHĨA 03/06/1999 C
84 PHAN TRỌNG NGHĨA 20/01/1993 C
85 LÊ HỮU NGHIỆP 01/09/2002 B2
86 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 07/11/1989 B1
87 NGUYỄN THỊ THÁI NGỌC 16/02/1970 B1
88 LÊ MINH NGỌC 01/04/1995 C
89 ĐỖ HUỲNH GIA NGUYÊN 06/09/2003 B2
90 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 10/10/1988 B2
91 NGUYỄN THÀNH NHÂN 28/04/2003 B2
92 LÊ HÙNG MINH NHÂN 17/11/1995 B2
93 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 26/01/2000 B1
94 PHẠM NGỌC YẾN NHI 27/02/1993 B1
95 CAO NGỌC ANH NHI 20/03/2004 B1
96 ĐÀO LÊ NHO 11/12/1987 B2
97 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12/10/1996 B1
98 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 23/05/1982 B1
99 LÊ KIỀU OANH 04/02/2000 B2
100 HUỲNH TẤN PHÁT 22/09/1983 B2
101 NGUYỄN TÔ CHẤN PHONG 14/12/2003 B2
102 PHAN LÊ HOÀI PHONG 14/07/1982 B2
103 HUỲNH TẤN PHÚC 08/03/1997 C
104 PHẠM LÂM PHÚC 13/08/2002 B2
105 LÊ NGUYỄN THIÊN PHÚC 19/01/1994 B1
106 LƯƠNG HỮU PHƯỚC 19/07/1987 C
107 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 18/10/1994 B2
108 ĐOÀN HẢI PHƯƠNG 18/09/1987 B2
109 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG 12/06/1985 B2
110 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 01/10/1988 B1
111 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 20/06/1986 B1
112 LÂM VĨ QUỐC 26/03/1990 B2
113 CAO VIỆT QUỐC 13/12/1972 B1
114 ĐỖ THANH QUY 25/07/1988 B1
115 ĐINH TRẦN HOÀNG QUÝ 23/11/1996 B2
116 LÊ NGUYỄN QUYÊN QUYÊN 15/05/1985 B2
117 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 22/03/1990 B2
118 TRẦN NHƯ SÂM 23/09/1992 B1
119 NGUYỄN TUẤN SƠN 20/09/1984 B1
120 NGUYỄN HOÀNG TÂM 22/10/1998 C
121 NGUYỄN THANH TÂM 05/09/1997 C
122 NGUYỄN MINH TÂM 17/07/1993 B2
123 LÊ DUY TÂN 08/10/1999 B2
124 NGUYỄN TẤN 23/10/1993 B2
125 NGUYỄN THANH THÁI 13/03/1988 B1
126 TRẦN MINH THÁI 01/01/1987 C
127 LÊ TẤT THẮNG 11/03/1969 B1
128 NGUYỄN QUỐC THANH 20/10/1989 B2
129 NGUYỄN CHÍ THANH 29/07/1990 C
130 TRẦN DẠ THANH 13/03/1996 B1
131 LÊ CHÍ THÀNH 03/09/1987 B2
132 LÂM ĐỨC THẠNH 29/06/1984 B2
133 NGUYỄN VĂN THI 19/06/1994 C
134 TRẦN KIM THỊNH 06/02/1996 B2
135 NGÔ XUÂN ANH THƯ 25/06/1989 B1
136 NGUYỄN LÊ MINH THUẬN 08/10/1990 B2
137 CAO HOÀI THƯƠNG 09/07/1998 C
138 VŨ THỊ THỦY TIÊN 17/05/1989 B2
139 ĐÀO VĂN TIÊN 01/07/1989 B2
140 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 12/07/1990 B1
141 TRỊNH VĂN TIỀN 16/07/1995 B2
142 VÕ THANH TOÀN 14/10/1988 B1
143 NGUYỄN QUỐC TOẢN 05/12/1996 B2
144 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 10/07/1996 B1
145 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 18/05/1984 B2
146 NGUYỄN PHƯỚC TRÍ 15/03/1997 C
147 BÙI NGUYỄN MINH TRIẾT 07/05/2000 C
148 CHU THANH TRIỆU 30/12/2000 C
149 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRINH 22/01/1994 B1
150 TRẦN PHƯƠNG TRINH 01/09/1993 B2
151 NGUYỄN MINH TRUNG 04/02/1998 C
152 LÂM NGUYỄN GIA TÚ 15/05/2004 B2
153 VŨ THỊ NGỌC TÚ 30/07/1992 B1
154 NGUYỄN VĂN TƯ 29/07/1993 B2
155 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 12/09/1994 C
156 ĐẶNG PHƯỚC TUẤN 01/01/1977 B2
157 TRẦN DƯƠNG THANH TÙNG 28/03/1991 B1
158 TRƯƠNG THỊ THÙY TUYÊN 07/02/1997 B2
159 CHU THANH TUYỀN 25/09/1992 B1
160 LÊ NGUYỄN THANH TUYỀN 31/08/2002 B2
161 TỐNG THÀNH VINH 01/01/1992 B2
162 DƯƠNG HUỲNH QUANG VINH 26/08/1987 B1
163 TRẦN NGUYỄN VŨ 05/06/2001 B2
164 NGUYỄN HÀ VY 30/04/2003 B1
165 TRẦN THÚY VY 29/12/1996 B2
166 LÝ NGỌC XUÂN 20/11/1991 C
167 TRẦN THỊ KIM YẾN 14/01/1981 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây