Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 01/11/2020

STT HỌ TÊN GPLX
1 NGUYỄN THỊ THANH AN B2
2 LÊ HOÀNG ÂN C
3 HUỲNH NGUYỄN THIỆN ÂN B2
4 HUỲNH THỊ NHƯ ANH B1
5 VÕ NGUYỄN DUY ANH B2
6 NGUYỄN QUỐC ANH B2
7 CAO VĂN BA C
8 LÊ VĂN BÌNH C
9 PHAN VĂN BÌNH B2
10 NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM B2
11 TRỊNH QUANG CHIẾN B2
12 TRẦN VĂN CHÍNH B2
13 NGÔ ĐỨC CHU B2
14 PHAN VĂN CHUNG C
15 NGUYỄN THÀNH CÔNG B2
16 NGUYỄN THÀNH CÔNG B2
17 NGUYỄN MINH CƯỜNG B2
18 TRƯƠNG TẤN CƯỜNG C
19 TRẦN THANH ĐẠI B2
20 TRẦN THÀNH ĐẠT B2
21 LƯƠNG THỊ ĐẸP B2
22 DƯƠNG CÔNG ĐOÀN B2
23 TRẦN VĂN ĐỔI B2
24 TRẦN NGỌC DUNG B1
25 NGUYỄN QUỐC DŨNG B2
26 PHẠM THANH DŨNG B2
27 NGUYỄN VĂN DUY B2
28 NGUYỄN TRƯỜNG DUY B2
29 TRẦN LONG DUY B2
30 NGUYỄN HỒNG GIANG B2
31 ĐOÀN THỊ THANH HÀ B1
32 BÙI VIỆT HÀ B2
33 PHẠM TUẤN HẢI B2
34 NGUYỄN THỊ THU HẰNG B1
35 NGUYỄN MINH HẬU B2
36 NGUYỄN TRUNG HẬU B1
37 NGUYỄN NHÂN HẬU B1
38 NGUYỄN TRỌNG HIẾN B2
39 ĐẶNG THÚY HIỀN B1
40 ĐINH CÔNG HIỆN C
41 VÕ PHẠM TRỌNG HIẾU B2
42 NGUYỄN QUANG HIẾU B2
43 TRẦN ĐÌNH HIẾU B2
44 NGUYỄN PHƯƠNG HOA B1
45 PHẠM HỮU HÒA C
46 NGUYỄN HỮU HOÀNG B2
47 NINH VĂN HOÀNG B1
48 NGUYỄN THANH HOÀNG B2
49 ĐINH LÊ MINH HOÀNG B2
50 PHAN THỊ KIM HOANH B2
51 ĐINH KHẮC HỢP B2
52 NGUYỄN PHI HÙNG B2
53 LƯƠNG MẠNH HÙNG C
54 NGUYỄN QUỐC HÙNG B2
55 NGUYỄN THIÊN HƯNG C
56 TRỊNH HỮU HƯNG B2
57 NGUYỄN LAN HƯƠNG B1
58 VÕ QUỐC HƯỚNG C
59 TRẦN QUANG HUY B2
60 LÊ THỊ THU HUYỀN B1
61 VÕ THỊ BÍCH HUYỀN B2
62 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH B2
63 PHẠM ĐĂNG KHOA B2
64 NGUYỄN BẢO KHUYÊN B2
65 TRẦN THỊ KIỀU B1
66 HUYỆN TRUNG KỲ B2
67 HUỲNH THỊ LÀI B2
68 TỐNG NGỌC DUY LAM B2
69 ĐỖ TÙNG LÂM B2
70 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG LAN B2
71 TRẦN BÍCH LÊ B1
72 NGUYỄN THỊ LIÊN B2
73 KHUẤT THỊ THÙY LINH B2
74 NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH B1
75 VÕ VĂN LỘC B2
76 VÒNG NGỌC LỢI B2
77 LÊ VĨNH LONG B1
78 DƯƠNG HOÀNG LONG B2
79 HUỲNH VĂN LONG B2
80 TRẦN VŨ LUÂN C
81 PHẠM THÀNH LÝ C
82 PHÚ VĂN MẾN C
83 TRẦN HỮU MINH C
84 TRẦN CÔNG MINH B2
85 NGUYỄN PHẠM TUẤN MINH B2
86 TRẦN VĂN MINH B2
87 NGUYỄN KHẮC MINH B2
88 ĐOÀN SỸ MINH B2
89 MAI VĂN MÙI C
90 NGỤY PHẠM TRÀ MY B1
91 SƠN THỊ HUỲNH NGA B1
92 NGUYỄN THỊ VÂN NGA B2
93 NGUYỄN PHẠM KIM NGÂN B1
94 NGUYỄN THỊ THU NGÂN B2
95 MAI NGỌC NGÂN B1
96 VIÊN TRỌNG NGHĨA B2
97 VÕ THỊ MINH NGỌC B1
98 PHẠM BÌNH PHƯƠNG NGỌC B1
99 PHAN BÁCH NGUYÊN B1
100 VÕ SỸ NGUYÊN B2
101 NGÔ NHỰT NGUYÊN B2
102 NGUYỄN TẤN NHỰT B2
103 PHAN THANH NIỆM B2
104 LAI HUỲNH PERFECT B2
105 TRẦN THỊ HỒNG PHẤN B1
106 NGUYỄN THÀNH PHÁT B2
107 DƯƠNG HỒNG PHÁT B2
108 NGUYỄN HOÀNG PHONG B2
109 NGUYỄN THANH PHONG B2
110 NGUYỄN THANH PHONG C
111 NGUYỄN TẤN HỒNG PHONG B2
112 TRẦN HỬNG PHÚ B2
113 HỒ SĨ PHÚ B2
114 PHAN HỒNG PHÚC B2
115 BÙI THỊ Y PHỤNG B1
116 PHẠM THU PHƯƠNG B2
117 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG B2
118 ĐOÀN VĂN QUANG B2
119 PHAN ĐỨC QUANG B2
120 NGUYỄN NGỌC QUỲNH B2
121 LÊ QUỐC SƠN C
122 TRẦN QUỐC SỬ B2
123 LÊ THỊ THU SƯƠNG B2
124 CAO TÚ TÀI B2
125 NGUYỄN MINH TÂM B2
126 NGUYỄN XUÂN TÂN B1
127 LƯU VĂN TẤN B2
128 NGUYỄN HỒNG THẠCH B2
129 BÙI XUÂN THÁI B2
130 ĐỖ THỨC THẮNG B2
131 ĐẶNG QUỐC THANH B2
132 VÕ CÔNG THÀNH B2
133 NGUYỄN QUỐC LÊ THÀNH B2
134 PHAN BÌNH PHƯƠNG THẢO B2
135 TRẦN THỊ THẢO B1
136 BÙI HỮU THI B1
137 HỨA VĂN THIỆN C
138 PHAN GIA THỊNH B2
139 HUỲNH PHÚC THỊNH B2
140 PHẠM THỊ THU B2
141 LÊ ĐÌNH MINH THƯ B2
142 TRẦN ĐỨC THUẬN C
143 DƯƠNG ĐỨC THUẬN B2
144 BÙI THỊ THƯƠNG B1
145 TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY B2
146 TRẦN THỊ THU THỦY B2
147 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN B1
148 HỒ QUỐC TIẾN B2
149 TRẦN THÀNH TIẾN B2
150 NGUYỄN ĐỨC TIẾN C
151 HUỲNH ĐỨC TÌNH B2
152 TRẦN THỊ THÙY TRANG B1
153 TRẦN THỊ VÂN TRANG B1
154 VÕ MINH TRÍ B2
155 NGUYỄN THỊ XUÂN TRÍ B2
156 HỒ VĂN TRIỀU B2
157 ĐẶNG THỊ HOÀNG TRINH B1
158 ĐẶNG THANH TRÚC B1
159 LÊ PHƯƠNG TRUNG B2
160 LÊ MINH TRUNG B2
161 HUỲNH MINH TRUNG B2
162 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG B2
163 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG B1
164 BÙI NGUYỄN ANH TÚ B2
165 NGUYỄN HỮU TUÂN B2
166 LÊ THANH TUẤN B2
167 LÊ ANH TUẤN C
168 NGUYỄN NHƠN TUẤN B1
169 CÁI VĂN TÙNG B1
170 NGUYỄN SƠN TÙNG B1
171 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN B1
172 LÊ MINH ÚT B2
173 ĐINH THU VÂN B2
174 BÙI HUỲNH HỒNG VÂN B1
175 BÙI TƯỜNG VĂN B1
176 HỒ LÊ QUANG VĂN B2
177 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VI B2
178 NGUYỄN QUỐC VIỆT B1
179 MAI QUANG VINH B2
180 TĂNG HOÀNG VINH B2
181 DƯƠNG VIẾT VĨNH B2
182 TRẦN THANH VŨ B2
183 TRẦN THANH VƯƠNG B2
184 NGUYỄN VĂN VƯƠNG B2
185 QUÁCH THẢO VY B2
186 LÊ THỊ ÁNH XUÂN B2
187 NGUYỄN THÀNH Ý B2
188 NGUYỄN HOÀNG Ý B2