DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 01/06/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 CAO THANH AN 05/11/2002 B1
2 NGUYỄN PHÚ AN 01/04/2000 B2
3 PHẠM BẢO AN 15/11/1990 B2
4 LÊ THỊ VÂN AN 08/11/1991 B1
5 BÙI NHƯ AN 15/04/1980 B2
6 TRẦN NGỌC THÚY AN 08/04/1997 B2
7 TRẦN THIÊN ÂN 24/10/1985 B2
8 TRẦN THỊ VÂN ANH 26/10/1995 B2
9 PHẠM TUẤN ANH 01/02/1990 B2
10 ĐOÀN TRẦN HOÀNG ANH 01/03/1994 B2
11 HOÀNG DUY NGỌC ANH 20/07/1983 B2
12 PHẠM VĂN BẮC 03/11/1994 B2
13 NGUYỄN TRỌNG BẰNG 16/09/1993 B2
14 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH 15/08/1988 B2
15 LÊ THANH BIỂN 01/01/1998 B2
16 NGUYỄN HỮU BÌNH 20/08/1990 B2
17 TRẦN QUANG BÌNH 15/02/1992 B2
18 NGUYỄN HOÀNG PHƯỢNG CÁC 28/04/1992 B2
19 HỒ NGỌC CẨN 05/02/1970 B2
20 PHẠM CÔNG CHÁNH 21/06/1994 B2
21 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 14/07/1993 B2
22 ĐỖ NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 24/09/1991 B1
23 DƯƠNG BẢO CHÂU 10/03/1996 B1
24 NGUYỄN VĂN CƯ 01/05/1992 B2
25 NGUYỄN THỊ THU CÚC 13/05/1993 B2
26 LÊ VĂN CƯƠNG 11/09/1973 B2
27 NGÔ VĂN TUẤN CƯỜNG 01/01/1982 C
28 HUỲNH NHỰT CƯỜNG 07/07/1994 C
29 PHẠM PHÚ CƯỜNG 25/12/1985 B2
30 ĐOÀN VĂN CƯỜNG 04/11/1989 B2
31 ĐÀO SỸ CƯỜNG 20/05/1981 B2
32 NGUYỄN VĂN ĐÁNG 17/04/1986 B2
33 DƯƠNG ĐÌNH DANH 06/04/1997 B2
34 CHÂU CẨM ĐÀO 10/04/2002 B2
35 NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO 06/04/1986 B2
36 TRẦN HOÀNG ĐẠT 18/04/1988 B1
37 PHẠM TRẦN TIẾN ĐẠT 18/01/1990 B2
38 NGUYỄN HỮU ĐẠT 28/03/1992 B2
39 TẠ THỊ BÍCH DIỄM 04/02/1980 B2
40 NGUYỄN THỊ CÔNG ĐIỂM 01/01/1980 B2
41 ĐOÀN THANH ĐIỀN 08/04/1980 B2
42 TỪ VĂN ĐIỀN 10/05/1988 B2
43 TRẦN THỊ HOÀNG DIỆP 04/03/1995 B1
44 NGÔ HỒNG ĐỈNH 09/10/2000 B2
45 TRẦN QUỐC ĐỈNH 12/10/1999 B2
46 NGUYỄN HỒNG ĐỜI 03/01/1990 B2
47 TỪ NGỌC PHƯƠNG ĐÔNG 27/07/2001 B2
48 ĐOÀN MẠNH ĐỒNG 01/07/1995 B2
49 NGUYỄN KHÁNH DU 21/04/1958 B1
50 TRẦN KHÁNH DƯ 16/02/1991 B2
51 PHẠM MINH ĐỨC 19/09/1980 B2
52 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 06/08/1993 B2
53 VÕ VĂN DŨNG 17/03/1982 B2
54 TRƯƠNG QUANG LỮ DUY 27/11/1991 B2
55 NGUYỄN VŨ NHẬT DUY 12/09/1994 B2
56 PHẠM KHÁNH DUY 10/07/1999 B2
57 PHẠM HOÀNG GIANG 29/12/1993 C
58 LÊ THANH GIÀU 21/06/1999 B2
59 LỮ ĐÌNH HẢI 05/12/1995 B2
60 ĐINH THỊ THU HẰNG 02/09/1959 B1
61 NGUYỄN VĂN HẠNH 08/01/1993 B2
62 TRẦN THỊ DIỆU HẠNH 16/12/1984 B1
63 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG HẠNH 26/03/1988 B1
64 NGUYỄN CÔNG HẬU 08/12/2000 B2
65 NGUYỄN THỊ HIÊN 15/07/1986 B1
66 LÊ THỊ VIỆT HIỀN 14/03/1984 B2
67 PHẠM VĂN HIỆP 16/11/1983 B2
68 ĐẶNG CHÍ HIẾU 01/01/1986 B2
69 NGUYỄN THANH HÓA 15/09/1999 B2
70 NGUYỄN MINH HOÀNG 17/06/1988 B2
71 PHAN DUY CẨM HỒNG 22/03/1985 B2
72 CAO THÚY HỒNG 05/06/1986 B1
73 TRƯƠNG CÔNG HÙNG 26/09/1984 B2
74 CAO TIẾN HƯNG 05/06/1987 B2
75 TRẦN TRƯỜNG HƯNG 02/07/1989 B2
76 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 13/08/1984 B1
77 HỒ ĐÌNH HUY 13/07/1994 B2
78 TRƯƠNG CHÂU MINH HUY 17/08/1994 B2
79 PHẠM XUÂN HUY 30/09/1988 B1
80 PHAN NGỌC HUY 09/08/1984 B2
81 QUẢNG MẬU HOÀNG HUY 23/08/1993 B2
82 VÕ THỊ NGỌC HUYỀN 30/11/1992 B2
83 NGUYỄN MINH KHA 23/08/1998 B2
84 NGUYỄN HOÀNG KHANG 03/09/1987 C
85 VĂN TRƯỜNG KHÁNH 10/10/1989 B2
86 NGUYỄN ANH KHOA 30/09/1982 B2
87 TRẦN DUY KHƯƠNG 08/01/1989 B2
88 HUỲNH TRUNG KIÊN 06/10/2001 B2
89 ĐINH QUỐC KIỆT 28/06/2003 B2
90 PHẠM QUỐC KIỆT 07/12/1981 B2
91 LÊ THỊ KIM 07/09/1992 B2
92 PHẠM VĂN LAI 14/06/1972 B2
93 TRỊNH THỊ THÚY LAM 17/10/1988 B2
94 NGUYỄN THÀNH LÂM 27/12/1978 B2
95 ĐỖ THÙY LINH 09/08/1991 B1
96 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 01/03/2000 B2
97 ĐẠI THỊ THÙY LINH 26/07/1986 B2
98 LÊ BẢO LINH 08/10/2002 B1
99 NGUYỄN THỊ THÚY LINH 17/01/1981 B2
100 VÕ YẾN LINH 04/09/1993 B1
101 VŨ MẠNH LINH 12/03/2003 B2
102 TRƯƠNG NHÃ LINH 16/12/1999 B1
103 NGUYỄN VĂN LINH 04/01/1991 B2
104 NGUYỄN NGỌC LINH 30/12/1984 B2
105 NGUYỄN ĐỨC VĨNH LỘC 20/09/1985 B2
106 NGUYỄN THẾ LỘC 09/04/1986 B2
107 NGUYỄN VĂN LỢI 04/03/1990 B2
108 NGUYỄN THÀNH LONG 02/03/1982 C
109 HUỲNH TẤN LONG 26/07/1984 B2
110 TRƯƠNG THỊ KHÁNH LỤA 10/05/1999 B2
111 TRẦN CÔNG LUẬN 10/01/1989 B2
112 NGUYỄN LƯỢNG 08/06/1991 B2
113 NGUYỄN THỊ KHA LY 03/09/1990 B2
114 HOÀNG THỊ TRÚC LY 10/10/1995 B1
115 TIÊU ĐÌNH LÝ 15/07/1993 B2
116 TÔ NHẬT MINH 18/03/1999 B2
117 LÊ VĂN MỚI 10/07/1973 B2
118 ĐẶNG HOÀNG MỘNG 19/05/1980 B2
119 PHẠM NGUYỄN KIỀU MY 29/10/1990 B2
120 NGUYỄN VĂN NAM 08/06/1976 B2
121 NGUYỄN PHẠM TRIỆU NAM 19/09/1996 B2
122 PHAN THỊ KIỀU NGA 20/02/1979 B2
123 LÊ TRỌNG NGÂN 15/03/1999 B2
124 LÊ THỊ HỒNG NGÂN 14/06/2002 B2
125 TRẦN THỊ THÙY NGÂN 29/11/1996 B2
126 TRẦN TRỌNG NGHĨA 02/08/1982 B2
127 HỒ PHAN TRỌNG NGHĨA 10/08/1998 B2
128 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12/10/1990 B2
129 NGUYỄN LÂM BÍCH NGỌC 16/09/2001 B2
130 NGÔ HOÀI NGÔN 23/11/1986 B2
131 CHÂU KIẾN NGÔN 20/11/2003 B2
132 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 12/02/2001 B2
133 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT 01/04/1988 B1
134 LÊ NGUYỄN THANH NHÀN 19/03/1971 B2
135 MAI NGUYỄN THÀNH NHÂN 20/11/1988 B2
136 NGUYỄN MINH NHẬT 29/09/1989 C
137 NGUYỄN MINH NHẬT 20/12/1985 B2
138 BÙI MINH NHẬT 22/05/1991 B2
139 HUỲNH VĂN NHƠN 05/03/1969 B2
140 DƯƠNG Ý NHƯ 01/04/2001 B2
141 BÙI CẨM NHUNG 11/11/1988 B1
142 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 14/09/1991 B1
143 CAO NỮ KIỀU NHUNG 21/08/1983 B2
144 NGUYỄN HỒNG NHUNG 03/09/1989 B1
145 NGUYỄN HOÀNG NHỰT 06/04/1991 B2
146 PHAN VĂN NỊ 01/01/1991 B2
147 LÊ VĂN NY 20/02/1996 C
148 TRẦN KẾ OAI 30/11/1967 B2
149 LÊ NGUYỄN HOÀNG OANH 12/06/1989 B2
150 LẠI THẾ PHAN 08/06/1991 B2
151 NGUYỄN QUANG PHÁT 20/07/1980 C
152 VÕ TẤN PHÁT 17/05/2000 B2
153 MẠCH QUỐC PHÁT 13/03/1985 B2
154 PHẠM VĂN PHI 22/05/1987 B2
155 LÊ XUÂN PHI 20/11/1985 C
156 NGUYỄN THANH PHONG 18/03/1998 B2
157 VÕ HUY PHONG 15/04/1984 B2
158 LÂM TI PHÔNG 01/02/1996 B2
159 NGUYỄN DUY PHÚ 04/09/1967 B1
160 NGUYỄN NHẬT SĨ PHÚ 24/03/1972 B2
161 PHAN THANH PHÚ 26/10/1981 B2
162 VÕ THIỆN PHÚC 20/11/1979 B2
163 CAO THIỆN PHÚC 27/03/1976 B1
164 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12/10/1988 B2
165 NGUYỄN SƠN PHỤNG 25/09/1979 B2
166 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 28/02/1968 B2
167 BÙI XUÂN PHƯỚC 17/08/1980 B2
168 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 02/05/1994 B2
169 CHÂU THỊ NGỌC PHƯƠNG 01/01/1981 B1
170 NGUYỄN NAM PHƯƠNG 01/01/1975 C
171 NGUYỄN LÊ THANH PHƯƠNG 26/08/1998 B2
172 LÊ MINH PHƯƠNG 01/05/1984 B2
173 TRƯƠNG HOÀI PHƯƠNG 28/03/1995 B1
174 LÊ THỊ PHƯỢNG 22/02/1987 B2
175 LÊ THỊ KIM PHƯỢNG 22/02/1979 B2
176 KIỀU MINH QUÂN 07/08/1984 B2
177 ĐINH SỸ TÙNG QUÂN 18/04/1998 B2
178 VÕ ANH QUANG 08/05/1981 B2
179 DƯƠNG THANH QUANG 13/04/1984 B2
180 LÝ NGỌC QUANG 07/05/1985 B2
181 NGUYỄN MINH QUANG 20/06/1994 B1
182 NGUYỄN ANH QUỐC 25/04/1992 B2
183 TRẦN MAI ANH QÚY 09/02/1998 B2
184 NGUYỄN VĂN QUỲNH 17/07/1987 B2
185 NGUYỄN THANH RIN 01/02/1985 B2
186 TRẦN XUÂN SẮC 05/10/1973 B2
187 NGUYỄN THANH SANG 06/09/1982 B2
188 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 12/04/1964 B1
189 HUỲNH THANH SƠN 24/04/1969 B2
190 NGUYỄN THÁI SƠN 18/01/1993 B2
191 MẠC THỊ BÍCH SƯƠNG 13/12/1992 B2
192 NGUYỄN THÀNH TÀI 01/01/1974 B2
193 NGÔ DUY TÀI 19/07/1995 B1
194 NGUYỄN SĨ TÂM 25/12/1980 C
195 VÕ MINH TÂM 05/02/1998 B2
196 LÊ THANH TÂM 09/06/1997 B2
197 NGUYỄN MINH TÂM 21/07/1989 B2
198 VĂN ĐỨC THANH TÂM 28/05/1997 B2
199 HUỲNH NGUYỄN NHẬT TÂN 04/01/1995 B2
200 HỒ DUY TÂN 02/01/2001 B2
201 HỒ MINH TẤN 25/08/2000 B2
202 NGUYỄN KIM TÁNH 25/10/1990 B1
203 TRẦN QUỐC TẾ 14/04/1987 B1
204 NGUYỄN NGỌC THẠCH 21/07/2002 B2
205 LU MINH THÁI 28/05/1988 B2
206 VĂN ĐỨC THẦN 13/09/1993 B2
207 TRẦN ĐỨC THẮNG 10/05/1995 B2
208 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 15/10/1979 C
209 HỒ THỊ TRÚC THANH 21/01/1983 B2
210 ĐỒNG HỮU THANH 08/05/1993 B2
211 HỒ THỊ PHƯƠNG THANH 09/10/1995 B2
212 ĐỖ THẾ THÀNH 31/01/1985 B2
213 KHẤU TRƯỜNG THẠNH 27/05/1985 B2
214 NGÔ THỊ THANH THẢO 12/06/1994 B2
215 HOÀNG THỊ THẢO 04/06/1993 B2
216 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/08/1994 B2
217 NGUYỄN NGỌC THẢO 15/02/1998 B2
218 CAO THỊ THANH THẢO 18/12/1999 B2
219 NGUYỄN THỊ NHƯỢC THIÊN 15/04/1985 B2
220 TRẦN THANH THIỆN 17/10/1993 B2
221 TRẦN PHƯỚC THIỆN 01/01/1993 B2
222 TRẦN VĂN THIỆN 17/01/1994 B2
223 NGUYỄN HOÀNG THỌ 15/07/1993 B2
224 NGUYỄN MINH THÔNG 13/03/1997 B2
225 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 11/10/1984 B1
226 ĐẶNG GIA THUẬN 19/05/1996 B2
227 NGUYỄN VĂN THUẬT 05/05/1977 B2
228 NGUYỄN VĂN THỨC 18/04/1993 B1
229 NGUYỄN THƯƠNG 10/10/1997 C
230 VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG 10/06/1992 B2
231 TRẦN ĐỨC THƯƠNG 02/05/1991 B2
232 TRẦN THỊ MỘNG THÚY 09/12/1996 B2
233 CHÂU THỊ THANH THỦY 22/10/1989 B2
234 NGÔ LỆ THỦY 08/12/1976 B1
235 ĐINH THỊ BÍCH THỦY 06/08/1989 B2
236 PHẠM THỊ THUYÊN 06/07/1989 B2
237 NGUYỄN MINH TIẾN 20/11/1977 C
238 HỒ VĂN TIẾN 26/03/1997 C
239 HÀ VĂN TIẾN 12/09/1992 B2
240 LƯU NGỌC TIỆP 19/07/1980 B2
241 ĐOÀN TRUNG TÍN 28/08/1991 B2
242 NGUYỄN THANH TÍN 21/02/1990 B2
243 VĂN THANH TỊNH 22/08/1994 B2
244 NGUYỄN PHÚC TOÀN 05/10/1995 B2
245 NGUYỄN CÔNG ANH TÔN 03/05/1992 B2
246 HÀ HUỲNH TỎN 01/05/1981 B2
247 DU NGỌC BÍCH TRÂM 28/10/1983 B1
248 PHẠM THỊ HỒNG TRĂM 17/04/2003 B2
249 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂN 01/10/1991 B2
250 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 17/05/1993 B2
251 NGUYỄN THỊ BẢO TRANG 27/10/1994 B2
252 TRẦN NGỌC TRÍ 04/09/1998 B2
253 NGUYỄN VĂN TRÍ 10/06/1994 B2
254 NGUYỄN PHAN THÀNH TRÍ 07/11/1987 C
255 ĐẶNG THANH TRÍ 10/10/1971 B2
256 TRẦN PHÚ TRÍ 18/08/1975 B1
257 HUỲNH CÔNG TRỨ 29/01/1999 B2
258 TRẦN THỊ THANH TRÚC 12/12/1993 B2
259 NGUYỄN HIẾU TRỰC 18/08/1983 B2
260 NGÔ HOÀI TRUNG 25/05/1984 B2
261 NGUYỄN VĂN TRUNG 04/11/1994 B2
262 HOÀNG VĂN TRUNG 01/01/1983 B2
263 LÊ NHẬT TRƯỜNG 01/07/1994 B2
264 NGÔ HOÀI TRUYỀN 23/05/1992 B2
265 BÙI THANH TÚ 14/09/1986 B2
266 NGUYỄN HUÂN TÚ 29/07/1991 B2
267 ĐẶNG QUANG TUÂN 28/07/1988 B2
268 PHẠM MINH TUẤN 23/03/1975 B1
269 ĐÀO ANH TUẤN 17/06/1997 B2
270 NGUYỄN THANH TUẤN 02/12/1978 B1
271 NGUYỄN MINH TÙNG 11/08/1986 B2
272 HỒ MINH TƯỜNG 05/05/1980 B2
273 NGUYỄN CAO BẰNG TUYÊN 28/10/1997 C
274 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 05/06/1984 B1
275 HUỲNH THỊ BẠCH VÂN 09/10/1980 B2
276 NGUYỄN THANH VÂN 29/01/1971 B1
277 CHÂU KHOA VĂN 16/11/1985 B2
278 TRẦN ANH VIỆT 19/03/1974 B2
279 PHẠM TÚ QUỐC VIỆT 23/04/1989 B2
280 ĐẶNG MÃNG VINH 01/01/1983 B2
281 NGUYỄN PHÚ VINH 29/10/1994 B2
282 NGUYỄN HOÀNG VŨ 14/11/1991 B2
283 TRẦN NGỌC LÊ VŨ 09/11/1975 B2
284 TRẦN DƯƠNG VŨ 29/10/1984 B2
285 ĐỒNG HOÀNG VUI 08/06/1988 B2
286 TẠ VƯƠNG 28/09/1996 B2
287 ĐẶNG TRẦN THIÊN VY 18/10/1986 B2
288 QUÁCH KHẢ VY 09/02/2001 B2
289 THÁI CHÂU VY 30/05/1990 B2
290 LÊ THỊ KIM XUYẾN 04/09/1987 B2
291 TRẦN THỊ XUYẾN 20/10/1988 C