DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 01/03/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 HỒ TRẦN THIÊN AN 12/02/1981 B1
2 NGUYỄN HỒNG ANH 20/05/1991 B1
3 HUỲNH NGỌC TRÂM ANH 10/07/1995 B1
4 DƯƠNG DANH GIA BẢO 18/11/2003 B2
5 MAI DUY BẢO 06/12/2000 B2
6 TRƯƠNG NGỌC BẢO CHIÊU 07/12/1984 B1
7 TRÀ VĂN CHUYẾN 03/11/1986 C
8 TRẦN MẠNH CƯỜNG 07/12/1996 C
9 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 14/04/1978 B2
10 NGUYỄN DUY ĐIỀN 08/04/1983 B2
11 NGUYỄN THỊ THANH ĐỊNH 12/08/1990 B1
12 NGUYỄN VĂN ĐÔ 22/03/1996 B2
13 LÊ ĐỨC ĐÔ 11/09/1994 B1
14 NGUYỄN VĂN DŨNG 16/06/1989 B2
15 ĐẶNG QUANG DŨNG 26/10/1957 B2
16 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG 14/08/1990 B1
17 HUỲNH ĐỨC DUY 10/12/1995 B2
18 TÔN NỮ MỸ DUYÊN 05/06/1999 B2
19 LÝ HỒNG DUYÊN 17/01/1987 B2
20 PHAN THỊ BÍCH DUYÊN 20/12/1994 B2
21 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 26/07/1983 B2
22 PHẠM TRƯỜNG GIANG 29/01/2002 B2
23 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 09/07/1982 C
24 NGUYỄN DUY HẢI 06/06/1985 B2
25 NGUYỄN THANH HẢI 17/05/2001 C
26 NGUYỄN KIỀU HẠNH 21/10/1981 B1
27 TRẦN THỊ MỸ HẢO 28/09/1997 B2
28 VÕ HOÀNG HIỆP 01/12/1997 B1
29 PHẠM TRỌNG HIẾU 14/05/1999 B2
30 NGUYỄN THANH HỔ 02/05/1999 B2
31 PHAN NHẬT HOÀI 16/02/1996 B2
32 TRẦN QUỐC HOÀNG 05/12/1994 B2
33 NGUYỄN MINH HOÀNG 29/10/1998 C
34 HỒ VĂN HOÀNG 15/10/1985 B2
35 TRẦN MINH HOÀNG 05/09/1986 B2
36 NGUYỄN MẠNH HÙNG 30/07/1996 B2
37 NGUYỄN THANH HÙNG 13/03/1983 C
38 NGUYỄN VĂN HÙNG 09/03/1999 C
39 ĐẶNG THỊ KIỀU HƯNG 25/02/1987 B2
40 NGUYỄN TIẾN HƯNG 21/02/1976 B2
41 TRẦN HOÀNG THANH HƯƠNG 12/09/1974 B1
42 TRẦN QUỐC HƯƠNG 01/10/1977 C
43 TRẦN QUỐC HUY 05/05/2000 C
44 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC HUY 29/07/1995 B2
45 VÕ BÙI QUANG HUY 24/09/1997 B2
46 TRỊNH THỊ MỸ HUYỀN 01/02/1994 B2
47 ĐINH MINH KHA 22/10/1985 B2
48 NGUYỄN THÀNH KHÂM 07/10/1967 B2
49 NGUYỄN CHÍ KHANG 06/05/2002 B2
50 LÊ QUỐC KHANG 22/02/2002 B2
51 TRỊNH THÚC KHÁNG 17/10/1991 B2
52 NGUYỄN NỮ TRÚC KHANH 16/01/1983 B2
53 ĐỖ ANH KHOA 12/10/1993 B2
54 TRẦN ĐĂNG KHOA 20/06/1997 B2
55 HỒ VĂN KHOA 27/07/1990 C
56 LÊ MINH KHÔI 24/05/1987 B2
57 HUỲNH NGUYỄN CHUNG KIÊN 14/11/2001 B2
58 HỒ VĂN KIỆT 21/03/1994 B2
59 NGUYỄN BÍCH LIÊN 18/11/1983 B2
60 NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN 03/04/1983 B2
61 LÊ HỒNG LINH 04/11/1978 C
62 PHẠM THỊ LOAN 04/01/1983 B2
63 HUỲNH TẤN LỘC 27/10/2003 B1
64 VÕ NGỌC LỢI 01/01/1978 C
65 LÊ HOÀNG LONG 01/08/1991 C
66 HỒ NGUYỄN THANH LONG 12/04/1995 B2
67 HUỲNH TẤN LONG 08/02/1985 B2
68 TRƯƠNG NGỌC LONG 29/11/1967 B1
69 NGUYỄN HÀ THANH MAI 12/06/1987 B1
70 TRẦN NGỌC MAI 28/05/1997 B2
71 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 03/07/2002 B2
72 VŨ PHẠM MINH MẪN 29/07/2000 B2
73 PHẠM VŨ MINH 15/05/1996 B2
74 LÊ VÂN MINH 13/02/1991 B2
75 TRẦN VĂN MINH 13/09/1983 B2
76 HOÀNG LÂM HÀ MY 17/08/1988 B2
77 NGUYỄN HOÀNG MY 10/04/1998 B2
78 ĐẶNG ĐINH QUỐC NAM 10/02/1990 B1
79 VÕ HOÀNG NAM 10/07/1989 B2
80 PHAN NHỰT NAM 02/11/1996 B2
81 NGUYỄN BẢO NAM 27/12/2001 B2
82 HỒ HOÀNG NAM 23/01/2001 B2
83 NGUYỄN NGỌC NGÂN 07/05/1981 C
84 VÕ THỊ THANH NGÂN 05/05/1999 B1
85 ĐOÀN THỊ HOÀNG NGÂN 14/12/1997 B2
86 HỒ DIÊN NGHỊ 15/10/1987 B2
87 LÊ THÀNH HOÀNG NGỌC 07/07/1989 B2
88 LÂM TRƯỜNG NGUYÊN 13/04/1989 B2
89 LÊ THỊ NGUYÊN 24/05/1997 B2
90 ĐẶNG MINH NGUYÊN 20/06/1990 B2
91 NGUYỄN THỊ NGUYỆN 07/01/1997 B2
92 HỒ THỊ MINH NGUYỆT 15/08/1995 B2
93 ĐẶNG THANH NHÂN 17/08/1997 C
94 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 24/11/2002 B2
95 NGUYỄN MINH NHẬT 23/03/1994 B2
96 PHAN HỒNG NHẬT 12/03/1991 B2
97 NGUYỄN YẾN NHI 01/12/1999 B1
98 TRẦN HOÀNG BẢO NHI 30/05/2000 B1
99 PHẠM HỒNG NHƯ 18/11/2003 B2
100 NGUYỄN TẤN NHỰT 05/02/1993 C
101 NGUYỄN HÀN NY 18/09/1984 B1
102 ĐINH BẰNG PHI 04/05/1990 C
103 NGUYỄN VÕ THANH PHONG 22/02/1997 B2
104 HOÀNG QUANG PHONG 04/05/1985 C
105 SÚ TẤT PHU 17/07/1992 B2
106 NGUYỄN TẤN PHÚ 20/06/1989 C
107 VÕ THÀNH DUY PHÚC 28/04/1997 B1
108 LÊ DUY PHƯỚC 26/04/1975 B2
109 HOÀNG NGỌC PHƯỚC 05/08/1989 B2
110 VÕ HIỆP PHƯƠNG 06/04/2004 B2
111 LÊ THANH PHƯƠNG 30/09/1997 C
112 ĐINH VŨ HỒNG PHƯỢNG 14/04/1991 B1
113 BÙI MINH QUÂN 08/11/1991 B2
114 NGUYỄN CHÍ QUÂN 12/02/1984 B2
115 TRẦN ĐÌNH QUANG 01/08/1981 B2
116 TRỊNH VĂN QUÍ 01/01/1990 C
117 ĐẶNG THẾ QUỐC 18/07/1999 C
118 TRẦN THỊ MINH SA 12/12/1984 B1
119 CAO THÀNH SÂM 05/05/1992 B2
120 NGUYỄN THANH SANG 16/04/1987 C
121 NGUYỄN MINH SANG 27/03/1994 C
122 PHAN HOÀNG SƠN 09/08/1987 B2
123 ĐOÀN VĨNH SƠN 11/01/1998 B2
124 LÊ VŨ TRƯỜNG SƠN 11/11/1989 B2
125 LÊ ĐĂNG SƠN 13/08/1998 B2
126 TRẦN PHÚ TÀI 29/11/2002 B2
127 NGUYỄN HỮU TÀI 24/05/1993 B2
128 LƯƠNG HOÀNG TÂM 28/07/1994 B2
129 CHU THỊ DIỆU TÂM 15/10/1992 B2
130 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM 05/02/1981 B1
131 LÊ MINH TÂM 09/04/2001 B2
132 ĐỖ KIM TẤN 01/01/1981 B2
133 NGUYỄN VĨNH THÁI 06/09/2000 B2
134 ĐÀO HỒNG THÁI 01/01/1983 B2
135 TRẦN VĂN THẮNG 10/08/1988 B2
136 NGUYỄN VĂN THẮNG 23/03/1981 B2
137 NGUYỄN HOÀN THÀNH 01/03/1989 C
138 LA THANH THÀNH 24/05/1987 B2
139 TRẦN VĨNH THẢO 08/01/1982 B2
140 NGUYỄN NGỌC THIỆN 22/02/1998 B2
141 TRẦN VĂN THỌ 13/04/1976 B2
142 HUỲNH DUY THÔNG 30/09/2003 B2
143 ĐÀO DUY THUẬN 02/02/1994 B2
144 VÕ XUÂN THUẬN 02/12/1982 B2
145 LAI NGUYỄN NGỌC THUẬN 17/12/1990 B2
146 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 28/11/1989 B2
147 PHẠM VĂN TIẾN 17/01/1996 C
148 BÙI VĂN TÌNH 19/09/1989 B2
149 LÊ NHO TÌNH 10/03/1989 B2
150 TRẦN VĂN VĨNH TOÀN 27/09/1995 B2
151 BÙI BẢO TRÂN 09/05/1991 B1
152 TRẦN NGUYỄN THIÊN TRANG 01/08/1995 B2
153 PHẠM THỊ THÙY TRANG 22/12/1984 B1
154 PHAN THỊ MỸ TRANG 09/03/1979 B1
155 HỨA THỊ TỐ TRINH 05/06/1971 B2
156 ĐÀO XUÂN TRÌNH 06/04/1973 B2
157 LÊ ANH TRUNG 18/10/2001 B2
158 NGUYỄN DIỆP PHÚ TRUNG 23/10/1991 B2
159 LÊ QUANG TRƯỜNG 20/03/2000 C
160 TÔ NHẬT TRƯỜNG 01/01/1988 B2
161 TRẦN THỊ CẨM TÚ 04/11/1994 B2
162 ĐỖ QUỐC TUẤN 05/04/1992 C
163 HOÀNG TÙNG 11/12/1996 B2
164 NGUYỄN KHẮC TÙNG 20/02/1970 B2
165 NGUYỄN THANH TÙNG 19/10/2001 B2
166 NGUYỄN THU TUYỀN 31/08/1993 B2
167 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 13/05/1989 B2
168 NGUYỄN THỊ TUYẾT 01/06/1981 B2
169 LÊ THẢO UYÊN 19/01/1992 B2
170 ĐÀO THỊ TỐ UYÊN 01/11/1980 B1
171 ĐOÀN PHƯƠNG VÂN 30/07/2003 B2
172 ĐỖ THỊ CẨM VÂN 21/12/2000 C
173 LA THỤY TƯỜNG VÂN 28/03/1977 B1
174 HOÀNG TRUNG VĂN 20/12/1983 C
175 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VIÊN 22/06/1991 B2
176 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 13/11/1989 B2
177 TRẦN QUỐC VIỆT 27/09/1993 B2
178 ĐỖ PHÚC VINH 04/10/1997 B2
179 NGUYỄN PHƯƠNG VŨ 25/06/1987 B2
180 HỒ VĂN VŨ 23/10/1973 B2
181 VƯƠNG SỸ VƯƠNG 21/11/1995 B2
182 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 16/08/2001 B2
183 NGUYỄN KIỀU LAN VY 06/11/1995 B1
184 HUỲNH ĐĂNG Y 19/04/1990 B2
185 LÊ TRỊNH NHƯ Ý 16/09/1996 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây