THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thống Nhất, kì thi sát hạch 12/02/2018

13/02/2018 11:46
STTTên học viênGPLX
1NGUYỄN TUẤN ANHB2
2HUỲNH DŨNG BÁB2
3LÊ CHÍ BẢOB2
4TRẦN THANH BẢOB2
5NGUYỄN TẤN CÔNGB2
6TRẦN TRẤN ĐẠTB2
7BẠCH TRẮC DIỆPC
8NGUYỄN PHƯƠNG DUYB2
9NGUYỄN AN GIANGB2
10ĐOÀN ĐỨC HẢIB2
11NGUYỄN VĂN HẸNB2
12ĐẶNG VĂN ÚT HIỀNC
13LÊ HỮU HIẾUB2
14TRẦN MINH HOÀNGB2
15HUỲNH CẨM HUÊB2
16PHAN QUỐC HÙNGB2
17NGUYỄN THANH HÙNGB2
18NGUYỄN VĂN HÙNGB2
19TRẦN TẤN HƯNGB2
20LÊ NGỌC HƯƠNGB2
21QUÁCH MINH HUYB2
22ĐẶNG BẢO HUYB2
23LIÊU QUỐC HUYB2
24LÊ TẤN HUỲNHB2
25DƯƠNG TẤN KHAC
26ĐÀM CHẤN KHANGB2
27LÊ GIA KHÁNHB2
28TRẦN VĂN LẶCC
29GIANG TRÍ LÂMB2
30HÀ THƯỜNG LIỆTB2
31NGUYỄN HỮU LONGB2
32TRẦN VIẾT KINH LUÂNB2
33HOÀNG TIẾN LƯỢNGC
34VƯƠNG VĂN MINHB2
35LÊ HOÀNG NAMB2
36ĐINH THỊ BẢO NGỌCB2
37NGUYỄN QUỐC NGUYÊNB2
38DƯƠNG THANH NHÀNB2
39LỮ THANH NHÀNB2
40NGUYỄN THÀNH NHÂNB2
41ĐINH THANH NHANHB2
42NGUYỄN THỊ KIỀU NHIB2
43NGUYỄN MINH NHỰTB2
44TRẦN TUẤN PHÁTB2
45TRÁC VINH PHÁTB2
46TRẦN HUY PHONGB2
47LÊ VĂN PHÚC
48TRẦN GIA PHÚB2
49TRẦN HỮU PHÚCB2
50DOÃN HUY PHÚCB2
51NGUYỄN VĂN PHỤNGB2
52NGUYỄN KIM PHƯỢNGB2
53TRỊNH MINH QUÂNB2
54TRẦN ĐOÀN PHÚ QUÍB2
55TRIỆU VƯƠNG QUỐCB2
56SƠN NGỌC SAB2
57LÊ MINH SANGB2
58LÊ VĂN SANGB2
59GIẢNG THÀNH SƠNB2
60ĐINH NGỌC HOÀNG SƠNB2
61TRẦN MINH SƠNB2
62NGUYỄN VĂN SƠNC
63LÊ DUY TÂNB2
64CAO VĂN THẮNGB2
65NGUYỄN VĂN THANHB2
66CHẾ HOÀI THANHB2
67NGUYỄN THẾ THÀNHB2
68TRẦN HỮU THÀNHB2
69NGUYỄN KIM THÀNHB2
70BÙI ANH THIB2
71NGUYỄN TRỊNH HẰNG THIB2
72NGUYỄN ĐÌNH THỊNHB2
73NGUYỄN CÔNG THỨCB2
74NGUYỄN TRÍ THỨCC
75NGUYỄN VĂN THƯƠNGC
76LÝ LẠC THYB2
77VÕ THỊ TIẾPB2
78VĂN TẤN MẠNH TÍNB2
79LÊ TRUNG TÍNB2
80NGUYỄN VĂN TOÀNB2
81TRẦN QUỐC TOẢNB2
82LÂM TRẦN BẢO TRỌNGB2
83TRƯƠNG THANH TRÚCB2
84QUÁCH VĂN MINH TUẤNC
85LÊ ANH TUẤNB2
86ĐOÀN THANH TUẤNB2
87LÊ THỊ THUÝ VÂNB2
88NGUYỄN QUỐC VINHB2
89NGUYỄN HOÀNG VĨNHB2

XEM KẾT QUẢ THI
THÔNG TIN HỌC VIÊN
THÔNG BÁO
CÁC KHÓA HỌC
HOẠT ĐỘNG
CẢNH BÁO
HÌNH ẢNH TRUNG TÂM
NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN LÁI XE
MẸO HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH DẤU B
MẸO HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH DẤU C
Các bài đã đăng
Xem thêm