THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh trúng tuyển trường Thành Danh, kì thi sát hạch 28/10/2019

29/10/2019 11:36
STTTên học viênGPLX
1NGUYỄN MINH ÂNC
2LÊ VĂN ANHC
3MAI VĂN BẰNGC
4TRẦN NGỌC THANH BÌNHC
5NGUYỄN THANH BÌNHC
6NGUYỄN NGỌC CHÂUB2
7NGUYỄN VĂN CHIC
8ĐỒNG VĂN CHÓTC
9HỒ VĂN CHUNGC
10PHẠM SỸ CƯỜNGB2
11NGUYỄN ĐỨC ĐẠIC
12NGUYỄN VĂN DÂNC
13NGUYỄN VĂN DẦNC
14TRẦN HẢI ĐĂNGC
15LÊ VĂN DẦUC
16LÂM VĂN ĐIỀNC
17LÊ CÔNG ĐỊNHC
18NGÔ MẠNH ĐOÀNB2
19LÊ TRẦN ĐỨCC
20PHẠM THÁI DƯƠNGC
21NGUYỄN VĂN GIANGC
22TRẦN VĂN GIÀUC
23NGUYỄN QUANG HANHB2
24PHẠM TRUNG HẬUC
25NGUYỄN HUY HIỆUB2
26TRẦN HÓAC
27HUỲNH HOANGB2
28NGUYỄN HUY HOÀNGC
29CAO MINH HƯNGC
30NGUYỄN HOÀNG HUYC
31PHẠM DUY KHANGB2
32LÊ VĂN KHANHC
33NGUYỄN TẤN KHOAC
34NGUYỄN ĐĂNG KHOAC
35TRỊNH LÂMC
36MAI VĂN TUẤN LỘCB2
37CHÚNG HÀ MINHC
38TRẦN VĂN NẨNGC
39VÕ HỮU NGHỊC
40DƯƠNG THÀNH NGHIỆMB2
41MAI VĂN NHÂNC
42NGUYỄN VĂN NHỰTC
43LƯU VŨ QUỐC PHIC
44PHÙNG THANH PHONGB2
45LIÊNG HOT ELL IA PÚTC
46ĐINH VĂN QUANGC
47NGÔ ANH QUỐCC
48BÙI VƯƠNG QUỐCB2
49NGUYỄN VĂN QUYẾTC
50VÕ THANH SANGB2
51NGUYỄN VĂN TẠOB2
52QUẢNG MINH THƯỜNGC
53ĐOÀN ANH TIẾNC
54LÊ QUỐC TOÀNC
55LÊ THANH TÒNGC
56NGUYỄN VĂN VIÊNB2
57ĐẶNG VĂN VIỆTC
58NGUYỄN VĂN VƯƠNGB2
59ĐẶNG ĐỨC XÂYC

XEM KẾT QUẢ THI
THÔNG TIN HỌC VIÊN
THÔNG BÁO
CÁC KHÓA HỌC
HOẠT ĐỘNG
CẢNH BÁO
HÌNH ẢNH TRUNG TÂM
NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN LÁI XE
MẸO HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH DẤU B
MẸO HƯỚNG DẪN THI SA HÌNH DẤU C
Các bài đã đăng
Xem thêm