ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 07-2019


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0


Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0


Địa chỉ: 40/2A Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0
4 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B2198 B2 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 38 38 0
2 K19B1.1-18 B1.1 84h 21-07-2019 28-10-2019 11-2019 20 20 0
3 K19B2199 B2 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 55 15 40
4 K19B1.1-19 B1.1 84h 31-07-2019 07-11-2019 11-2019 30 30 0