ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 07-2018


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2173 B2 84h 16-07-2018 21-10-2018 11-2018 20 20 0
2 K18B2174 B2 84h 18-07-2018 24-10-2018 11-2018 120 120 0
3 K18B2175 B2 84h 25-07-2018 30-10-2018 11-2018 20 8 12
4 K18C114 C 94h 19-07-2018 26-12-2018 01-2019 30 30 0


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2173 B2 84h 16-07-2018 21-10-2018 11-2018 20 20 0
2 K18B2174 B2 84h 18-07-2018 24-10-2018 11-2018 120 120 0
3 K18B2175 B2 84h 25-07-2018 30-10-2018 11-2018 20 8 12
4 K18C114 C 94h 19-07-2018 26-12-2018 01-2019 30 30 0


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2173 B2 84h 16-07-2018 21-10-2018 11-2018 20 20 0
2 K18B2174 B2 84h 18-07-2018 24-10-2018 11-2018 120 120 0
3 K18B2175 B2 84h 25-07-2018 30-10-2018 11-2018 20 8 12
4 K18C114 C 94h 19-07-2018 26-12-2018 01-2019 30 30 0


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2173 B2 84h 16-07-2018 21-10-2018 11-2018 20 20 0
2 K18B2174 B2 84h 18-07-2018 24-10-2018 11-2018 120 120 0
3 K18B2175 B2 84h 25-07-2018 30-10-2018 11-2018 20 8 12
4 K18C114 C 94h 19-07-2018 26-12-2018 01-2019 30 30 0


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2173 B2 84h 16-07-2018 21-10-2018 11-2018 20 20 0
2 K18B2174 B2 84h 18-07-2018 24-10-2018 11-2018 120 120 0
3 K18B2175 B2 84h 25-07-2018 30-10-2018 11-2018 20 8 12
4 K18C114 C 94h 19-07-2018 26-12-2018 01-2019 30 30 0