ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 11-2018


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C120 C 94h 10-11-2018 21-04-2019 05-2019 25 25 0
2 K18B1.1-4 B1.1 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 20 20 0
3 K18B2182 B2 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 15 15 0
4 K18C121 C 94h 20-11-2018 01-05-2019 05-2019 25 25 0


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C120 C 94h 10-11-2018 21-04-2019 05-2019 25 25 0
2 K18B1.1-4 B1.1 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 20 20 0
3 K18B2182 B2 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 15 15 0
4 K18C121 C 94h 20-11-2018 01-05-2019 05-2019 25 25 0


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C120 C 94h 10-11-2018 21-04-2019 05-2019 25 25 0
2 K18B1.1-4 B1.1 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 20 20 0
3 K18B2182 B2 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 15 15 0
4 K18C121 C 94h 20-11-2018 01-05-2019 05-2019 25 25 0


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C120 C 94h 10-11-2018 21-04-2019 05-2019 25 25 0
2 K18B1.1-4 B1.1 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 20 20 0
3 K18B2182 B2 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 15 15 0
4 K18C121 C 94h 20-11-2018 01-05-2019 05-2019 25 25 0


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C120 C 94h 10-11-2018 21-04-2019 05-2019 25 25 0
2 K18B1.1-4 B1.1 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 20 20 0
3 K18B2182 B2 84h 17-11-2018 24-02-2019 03-2019 15 15 0
4 K18C121 C 94h 20-11-2018 01-05-2019 05-2019 25 25 0