ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 09-2018


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C118 C 94h 07-09-2018 18-02-2019 03-2019 15 15 0
2 K18B2177 B2 84h 20-09-2018 28-12-2018 01-2019 28 28 0
3 K18B2178 B2 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 15 15 0
4 K18B1.11 B1.1 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 20 7 13


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C118 C 94h 07-09-2018 18-02-2019 03-2019 15 15 0
2 K18B2177 B2 84h 20-09-2018 28-12-2018 01-2019 28 28 0
3 K18B2178 B2 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 15 15 0
4 K18B1.11 B1.1 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 20 7 13


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C118 C 94h 07-09-2018 18-02-2019 03-2019 15 15 0
2 K18B2177 B2 84h 20-09-2018 28-12-2018 01-2019 28 28 0
3 K18B2178 B2 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 15 15 0
4 K18B1.11 B1.1 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 20 7 13


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18C118 C 94h 07-09-2018 18-02-2019 03-2019 15 15 0
2 K18B2177 B2 84h 20-09-2018 28-12-2018 01-2019 28 28 0
3 K18B2178 B2 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 15 15 0
4 K18B1.11 B1.1 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 20 7 13


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2178 B2 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 15 15 0
2 K18C118 C 94h 07-09-2018 18-02-2019 03-2019 15 15 0
3 K18B2177 B2 84h 20-09-2018 28-12-2018 01-2019 28 28 0
4 K18B1.11 B1.1 84h 30-09-2018 07-01-2019 01-2019 20 7 13