ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 05-2018


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2169 B2 84h 18-05-2018 23-08-2018 09-2018 40 40 0
2 K18C112 C 94h 10-05-2018 17-10-2018 10-2018 30 8 22
3 K18C113 C 94h 20-05-2018 27-10-2018 11-2018 30 7 23
4 K18C114 C 94h 30-05-2018 07-11-2018 11-2018 30 9 21


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2169 B2 84h 18-05-2018 23-08-2018 09-2018 40 40 0
2 K18C112 C 94h 10-05-2018 17-10-2018 10-2018 30 8 22
3 K18C113 C 94h 20-05-2018 27-10-2018 11-2018 30 7 23
4 K18C114 C 94h 30-05-2018 07-11-2018 11-2018 30 9 21


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2169 B2 84h 18-05-2018 23-08-2018 09-2018 40 40 0
2 K18C112 C 94h 10-05-2018 17-10-2018 10-2018 30 8 22
3 K18C113 C 94h 20-05-2018 27-10-2018 11-2018 30 7 23
4 K18C114 C 94h 30-05-2018 07-11-2018 11-2018 30 9 21


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2169 B2 84h 18-05-2018 23-08-2018 09-2018 40 40 0
2 K18C112 C 94h 10-05-2018 17-10-2018 10-2018 30 8 22
3 K18C113 C 94h 20-05-2018 27-10-2018 11-2018 30 7 23
4 K18C114 C 94h 30-05-2018 07-11-2018 11-2018 30 9 21


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K18B2169 B2 84h 18-05-2018 23-08-2018 09-2018 40 40 0
2 K18C112 C 94h 10-05-2018 17-10-2018 10-2018 30 8 22
3 K18C113 C 94h 20-05-2018 27-10-2018 11-2018 30 7 23
4 K18C114 C 94h 30-05-2018 07-11-2018 11-2018 30 9 21