ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 03-2019


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B1.1-10 B1.1 84h 01-03-2019 25-05-2019 06-2019 40 40 0
2 K19B2189 B2 84h 01-03-2019 08-06-2019 06-2019 56 56 0
3 K19C127 C 94h 13-03-2019 20-08-2019 09-2019 16 16 0
4 K19B2190 B2 84h 23-03-2019 30-06-2019 07-2019 27 26 1


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B1.1-10 B1.1 84h 01-03-2019 25-05-2019 06-2019 40 40 0
2 K19B2189 B2 84h 01-03-2019 08-06-2019 06-2019 56 56 0
3 K19C127 C 94h 13-03-2019 20-08-2019 09-2019 16 16 0
4 K19B2190 B2 84h 23-03-2019 30-06-2019 07-2019 27 26 1


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B1.1-10 B1.1 84h 01-03-2019 25-05-2019 06-2019 40 40 0
2 K19B2189 B2 84h 01-03-2019 08-06-2019 06-2019 56 56 0
3 K19C127 C 94h 13-03-2019 20-08-2019 09-2019 16 16 0
4 K19B2190 B2 84h 23-03-2019 30-06-2019 07-2019 27 26 1


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B1.1-10 B1.1 84h 01-03-2019 25-05-2019 06-2019 40 40 0
2 K19B2189 B2 84h 01-03-2019 08-06-2019 06-2019 56 56 0
3 K19C127 C 94h 13-03-2019 20-08-2019 09-2019 16 16 0
4 K19B2190 B2 84h 23-03-2019 30-06-2019 07-2019 27 26 1


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K19B1.1-10 B1.1 84h 01-03-2019 25-05-2019 06-2019 40 40 0
2 K19B2189 B2 84h 01-03-2019 08-06-2019 06-2019 56 56 0
3 K19C127 C 94h 13-03-2019 20-08-2019 09-2019 16 16 0
4 K19B2190 B2 84h 23-03-2019 30-06-2019 07-2019 27 26 1