Phân biệt hạng B1 và B1.1

Hệ thống bằng lái xe ô tô ở Việt Nam, bằng lái xe ô tô hạng B bao gồm bằng B1 và bằng B2 và từ năm 2016 Bộ GTVT đã cho phép áp dụng thêm bằng lái xe ô tô số tự động , để phân biệt giữa bằng lái xe ô tô số tự động và bằng lái xe ô tô hạng B1 cũ Bộ GTVT đã thống nhất đặt tên cho bằng lái xe ô tô số tự động là bàng lái xe ô tô hạng B1.1

Xe ô tô có 2 loại đó là xe ô tô sử dụng hộp số sàn và xe ô tô sử dụng hộp số tự động dẫn đến cơ quan quản lý nhà nước đưa ra 2 loại bằng lái (giấy phép lái xe) dành cho xe ô tô số sàn (bằng lái hạng B2) và số tự động (bằng lái hạng B1.1) từ 9 chỗ trở xuống.

 

 

Thế nào là bằng lái xe hạng B1:

Bằng lái xe ô tô hạng B1 : là bằng lái xe được cấp cho người không hành nghề lái xe được phép điều khiển các loại xe sau đây :

  • Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi , kể cả chỗ ngồi cho người lái xe , được phép điều khiển cả xe số sàn và xe số tự động .
  • Ô tô tải kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg .

Bằng lái xe ô tô hạng B1 khá giống với chức năng của một bằng lái xe hạng B2 nhưng bằng B1 chỉ được lái xe với mục đích không kinh doanh mà thôi.

Thế nào là bằng lái xe hạng B11:

 Bằng lái xe ô tô hạng B11 - bằng lái xe ô tô số tự động : được cấp cho những người không hành nghề lái xe được phép điều khiển các loại xe sau đây :

  • Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi , kể cả chỗ ngồi cho người lái xe .
  • Ô tô số tự động dành cho người khuyết tật .

* Chú ý : người có bằng lái xe ô tô B1.1 không được phép điều khiển xe ô tô số sàn .

Bằng lái xe ô tô hạng B11 là bằng lái xe ô tô cấp cho người học và thi bằng xe số tự động và không được lái xe với mục đích kinh doanh. Các xe có thể lái là xe ô tô con số tự động có số chổ ngồi từ 4-9 chỗvà xe tải số tự động dưới 3,5 tấn.